שימוש בתכנה מועתקת

שאלה

אני מעוניין לקנות תוכנת מחשב שבעזרתה אוכל להתפרנס, אך אין
ברשותי מספיק כסף בכדי לקנותה. האם מותר לי להשתמש בתוכנה
מועתקת במידה ואני מתחייב לקנותה לכשארוויח בעז"ה את הסכום
הדרוש?

 

 

 

תשובה

להשתמש אסור, אלא ברשות המוכר/ מייצר התוכנה. ועדיף שתתנה
עמו על קניה בתשלומים או בתשלום מאוחר.

הרב יעקב אריאל |