שימוש בתוכנות בית ספר

שאלה

שלום לכבוד הרב!
האם מותר להשתמש שימוש פרטי לא מסחרי בתוכנות של ביה"ס בו
אני לומד, או שאסור שימוש שאינו לצורך הלימודים?

 

 

 

תשובה

נראה לי שדין השימוש בתוכנות כדין השימוש בספרים שבית הספר מחזיק
עבור התלמידים. וכשם שהתלמידים מעיינים בסיפור יפה או מקריאים
אותו לחניכים מתוך ספר השייך לבי"ס כך גם לגבי תוכנה ובתנאי
שהשימוש הוא כעין השימוש בבי"ס ולא שונה מהותית ממנו.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |