שיטת הענישה עפ"י דין תורה

שאלה

שלום לכת"ר.
אבקש לשאול את הרב - כידוע הרחמים על בני האדם הינם במתן חוקים ומשפטים צדיקים. מהי דרך הענישה עפ"י התורה בנושאים שאינם מפורטים בכתובים. 

למשל, לאחרונה שמענו על אדם שנתן לחברו לנהוג שיכור וללא רישיון ברכב וזה ל"ע נהרג ואותו אדם נענש בשנתיים מאשר או/ו אדם שמתעלל בילדיו. למיטב ידיעתי לתורה אין דרך לענוש במצבים אלה והדבר נתון ל"מלכות" - אם כך האם אין התייחסות לנושא.
בברכה,

תשובה

איני מבין את שאלתך. לכל מקרה יש את המבוא ההלכתי שלו. גרמא או גרמי הם מושגים הלכתיים וצריך לדון אם הנותן רכב לשיכור אינו בכלל גרמי, וכן אם נחשב מכשיל עיוור וכד' יש כאן עולם הלכתי שלם העוסק בכך. וכן לגבי חובל בילדיו יש התייחסות הלכתית.

הרב יעקב אריאל |