שור תם

שאלה

העקרון בדיני נזיקין הוא כי יש להעמיד את הניזוק במצב בו היה אילולא קרה הנזק.
מדוע אם כן במקרה של שור תם משלם בעל השור רק חצי מהנזק, מדוע על הניזוק "להשתתף" בדמי הנזק כשאין בו כל צד של אשם?
אודה לרב אם יפנה למקורות בעניין.
תודה

תשובה

העקרון שהצבת אינו עומד תמיד כדוגמא : עין תחת עין - ממון ולא
בפועל. לגבי שאלתך: מדוע שאדם יהא חייב בכלל בנזקי ממונו אולי
מן הצדק שלא ישלם כלל, כיון שהשור הזה תמיד מתנהג כראוי ואינו
נוגח. והתורה ריחמה בכ"ז על הניזק וקבעה שינתן לו חצי מנזקו!

 

הרב יעקב אריאל |