שוכר שקנה חימום על חשבונו

שאלה

משכיר דירה סיכם עם השוכר שיתקין לו חימום למים בדירה. בהגיע
החורף קנה השוכר חימום, על חשבונו. האם רשאי לקזז מעלות השכירות?

תשובה

העקרון ההלכתי הוא, בהנחה, שתיאור העובדות שתיארת מוסכם, שאם
הוסכם מראש שהמשכיר יתקן דבר על חשבונו והוא לא תיקן, והשוכר
נאלץ לעשות זאת בעצמו, רשאי השוכר לנכות את הסכום מדמי השכירות.

הרב יעקב אריאל |