שוכר שהשכיר לשוכר

שאלה

בס"ד
לכבוד הרב שלום וברכה!
אודה לרב אם יענה על שאלותי:
1. האם מותר לשוכר דירה להשכירה לשוכר אחר במקומו?
האם דין "אין השוכר רשאי להשכיר"- שייך דווקא במטלטלין?
האם ניתן לטעון: כיצד הלה עושה סחורה בפרתו של חברו?
(במיוחד כאשר הוא משכיר בסכום גבוה יותר).
האם זה תלוי בכמות הדיירים או אולי באיכות הדיירים? ("יש בני
אדם שמחריבים בית בדירתם").
2. האם מותר לשוכר להשכיר חדר בדירה לדייר נוסף שיגור איתו.

האם אנו חוששים לקלקול דריסת הרגל?
האם נאמר שזה נהנה וזה לא חסר, כיוון שהדירה לא קיימא לאגרא?

בתודה מראש

 

 

 

 

תשובה

1. לכתחילה ודאי אסור. בכל הדברים אדם יכול לטעון שאין רצונו
שיהיה רכושו ביד אחרים.
2. אם התנו זאת עם המשכיר מותר אם לא התנו זאת אסור.

הרב יעקב אריאל |