שוחד

שאלה

אני עובד במוסד חינוכי, נותן שרותים למוסד נותן למנהל המוסד הנחה
ניכרת בקנית ציוד פרטי לביתו גם בתחום אחר של שרותיו. האם זה
שוחד ? איך עלי להתייחס לזה כעובד המוסד החינוכי שבשעריו
קיימת תופעה שכזו ? וכיצד להתייחס לנותן השרותים הנ"ל הנותן
שוחד ?

תשובה

אין זה שוחד במובן המשפטי, אולם יש בכך הטבה שבהחלט יכולה
לגרום להעדפת נותן שירות זה על אחר גם במקום שזה לא יהיה
לטובת המוסד. (עי' באתר בשאלה דומה בנושא זה). וע"כ אם יש לך
יכולת לדבר עם אותו מנהל ולפקוח את עיניו מה טוב, ואם לא אין
אתה אחראי לכך. (עי' בספר חבל נחלתו ח"א סי' צ).

הרב יעקב אריאל |