שבירת מוצר בחנות

שאלה

שברתי בטעות מארז גבינה בחנות, וכשדיווחתי על שבירתו למנהל המקום, הוא פטר אותי מתשלום. יש לי חשש שהוא לא יאמר את האמת לחברת הייצור, אלא יאמר שהמארז נשבר בדרך לחנות. האם עליי לשלם על המארז בכל זאת? 

תשובה

על פי הדין אתה חייב לשלם, משום שאדם מועד לעולם, בין מזיד בין שוגג (בבא קמא כז ע"א). עם זאת, זכותו של הניזק למחול על חובו, וכך עשה בעל החנות.

בנוגע לחשש שלך שתהיה שותף לדבר עברה, שכן מסתבר לך שהבעלים לא ימחלו בקלות על התשלום: נקודת המוצא היא, שמעמידים כל אדם בחזקת כשרות, וכך צריך לנהוג גם כלפי מנהל החנות ולהניח שלא ישקר לחברת הייצור. נוסף על כך, מבירור שנערך עם נציגי שירות מכמה חברות מזון, התברר שהם אינם גובים תשלום במקרים כאלה, כדי ליצור תדמית טובה בעיני הלקוחות. 

הרב אריאל בראלי | אדר ב' תשע"ד