רכבים מ"הוצאה לפועל"

שאלה

הרב שליט"א שלום.
מדינת ישראל מציעה למכירה רכבים אשר היא החרימה מבעליהם
בשל חובות. העיכול הוא על כל החוב כולל הריביות בשל החוב.
מכוניות אלו, ע"מ שתימכרנה מהר, נימכרות ע"י המדינה במחיר
נמוך משמעותית ממחירן בשוק.
האם ישנה בעיה הלכתית ו/או מוסרית בקנית רכב שכזה?
תודה רבה ובכבוד רב.

תשובה

לענ"ד מותר לקנות רכבים מהוצאה לפועל. כיון שדינא דמלכותא דינא
בנושא זה, אין זה גזל והבעלים התיאשו מרכביהם. ומה שהמדינה
מוכרת במחיר נמוך זה יתכן שזה לא ישר מצד המדינה (אםכי יש צורך
מדוע המחיר נמוך.) אבל אין בכך כדי להוציא מידה את זכות המכירה.
ולגבי הצד המוסרי, נראה לי שבעקיפין מסייעים לבעלי החובות
לפרוע את חובותיהם וע"כ מותר לקנות מהוצאה לפועל.

הרב יעקב אריאל |