רווח בהשכרת פועל

שאלה

יש לי עבודה בניקיון והתשלום הוא קבוע, האם מותר לי כאשר אינני
יכול לבצעה לבקש מעובדת לבצע את העבודה במקומי כאשר שכרה
הוא עבור שעת עבודה (תשלום יחסית גבוהה) והתשלום נמוך ממה
שאני מקבל מהמעביד
או שחובה עלי להעביר את כל הסכום מצד
"אל תמנע טוב מבעליו" ע"פ ב"מ פ"ו ?

תשובה

אתה מתחייב לשלם כפי שקבעתה עימה. וע"כ אם אתה שוכר אותה
עפ"י תנאי העבודה שלה והיא מרויחה פחות, מותר לך ליטול את
ההפרש. ואין זה דומה לב"מ, מפני ששם מדובר בשוכר פועלים עבור
בעה"ב על סמך ממון שהבטיח בעה"ב לנשכרים והשוכר מאנה אותם
ושוכרם בפחות, כמו"כ הוא אינו נוטל שם את ההפרש.

הרב יעקב אריאל |