צריבת דיסק או מספר שירים

שאלה

האם מותר לפי ההלכה לצרוב דיסק של שירים ולהביאו לחבר?
האם יש הבדל בין צריבת דיסק שלם לבין צריבת מספר שירים?
האם מותר להוריד מהאינטרנט שירים מסויימים?

תשובה

בעקרון אין לצרוב דיסקים ואין להוריד מהאינטרנט שירים. אולם יש
מתירים להוריד קטעים בודדים מתוך מכלול למטרות אישיות (לא
מסחריות) .

 

 

 

הרב יעקב אריאל |