פתיחת תיק בבית הדין

שאלה

רציתי פרטים לגבי פתיחת תיק בבית הדין

תשובה

תיגש לבית הדין המקומי ותעבור שם רישום וכל ההליכים.

הרב יעקב אריאל |