פתיחת חוג במקום שכבר מתקיים בו חוג

שאלה

אני גר בעיר שיש בה קהילה תורנית. למדתי ג'ודו, ואני מעוניין לפתוח חוג. יש כבר חוג ג'ודו לציבור הדתי, אך ברצוני להתחרות בו. כמו כן קיבלתי סבסוד מעמותה המעוניינת לפתח את הספורט בציבור הדתי וביכולתי להוזיל את המחיר ל'מחיר הפסד'. האם הדבר מותר?

תשובה

אם שניכם תושבי העיר, הרי התחרות מבורכת, ואין בכך בעיה.[1]

אך בנוגע לקביעת 'מחירי הפסד' - אין הדבר פשוט, שכן ישנן דעות שתחרות עסקית מותרת בתנאי שהתחרות הוגנת, וכל אחד קובע את שיעור הרווחים שלו. אך אם מדובר על 'מחירי הפסד', אזי המתחרה אינו יכול להתמודד עם מחירים אלו, ולכן אסור לקבוע מחיר כזה וקביעת מחירים כאלו מוגדרת שיבוש דרכי מסחר.[2] המימון לפעילות המגיע מעמותה אינו נגיש לכולם, ולכן אסור.[1].     שו"ע, חו"מ סי' קנו סעי' ה.

[2].     ערוך השלחן, חו"מ סי' קנו סעי' יא.

הרב אריאל בראלי | אב תשע"ד