פשיעת חברי עמותה

שאלה

אני חבר בהנהלת בית כנסת. חברי ההנהלה לא נבחרו אלא התנדבו. אני אחראי על הטיפול בענייני הכספים. בבדיקה נתגלה שיו"ר ההנהלה וכן חברי ההנהלה עשו מעשים חמורים מאוד, כמו: משיכה פרטית מכספי בית הכנסת בסכום של 7500 ₪; תשלום מכספי בית הכנסת לספק עבור אירוע אישי של חבר הנהלה בסך 3500 ₪; רכישות עבור ציוד מספק ממקום מרוחק והתשלום לו - 50% יותר מספק אחר במקומנו, טובות הנאה, הנחות ומחירי מבצע שניתנו למתפללים שונים ללא התייעצות וללא שיתוף ההנהלה וכיוצא באלו. העברתי דוחות, שלחתי מכתבים לבירור הממצאים, כתבתי מכתבי חוב - ואין תגובה. את רוב החריגות ביצע היו"ר, ויתר חברי ההנהלה מגבים אותו ופועלים נגדי. מיציתי מספר נהלים לטיפול פנימי אולם ההנהלה אינה משתפת פעולה. מה ביכולתי לעשות ובאילו מהלכים חוקיים עלי לנקוט כדי לטפל בחריגות?

תשובה

אין ספק שניהול עמותה, בית כנסת או מוסד ציבורי, חייבים להיעשות ביושר, וגנבת כספי ציבור ומעילה באמון הציבור אינן מתקבלות על הדעת.

במקרה שתיארת אתה מעלה חשדות חמורים כנגד חברים בעמותה, ועל כן יש באפשרותך בתור חבר עמותה ובתור שותף בה לפנות לבית דין לממונות לבירור העניין (ראה שו"ת מהר"י וויל, סי' קעג). במקרה שראשי העמותה לא יסכימו לבוא לבית הדין לבירור, תקבל רשות מבית הדין לפנות לרשם העמותות או לערכאה מתאימה אחרת, להסדרת הנושא.

 

מכון משפטי ארץ | תשע"ג