פרסום מטעה

שאלה

לאחרונה פורסם כי חלק מרשתות השיווק נוהגות כך: כשבועיים לפני החג, בזמן שסקרי המחירים נמצאים בשיאם, הן מורידות מחירים – אבל מיד לאחר מכן הן מעלות את מחירי המוצרים המבוקשים לחג. לעתים מדובר בהתייקרות של עשרות אחוזים. רשתות השיווק עושות שימוש בתוצאות סקרי 'הסל הזול ביותר' המתפרסמות באמצעי התקשורת, זאת על אף שהן מודעות לכך כי תוצאות הסקר מתבססות על המחירים הזולים שכבר אינם נכונים כלל. רשתות השיווק מכסות את עצמן מבחינת החוק כאשר הן מציינות בפרסומי המחירים הזולים את ההערה 'עד גמר המלאי'. האם יש פסול בכך?

תשובה

| הוזלת המחירים כשבועיים לפני החג מותרת על פי ההלכה. להלכה נפסק כי מותר למוכר לתת הטבות ולהוזיל מחירים כדי למשוך אליו לקוחות.[1] אמנם יש שסייגו זאת, וקבעו שההיתר להוזלת מחירים מותנה בכך שלא 'ישבור' את השוק,[2] אבל אם אין מדובר ב'שבירת' השוק, הדבר מותר לכל הדעות. גם העלאת המחירים לאחר מכן מותרת, ועל הלקוח מוטל לבדוק את המחיר. ואולם שימוש רשתות השיווק בפרסומיהן בתוצאות הסקר המעיד שהן כביכול הזולות ביותר, בשעה שהן יודעות שהמחירים שבסקר כבר אינם נכונים, משום שהן העלו את המחיר – הוא גנבת דעת של הלקוחות, והוא אסור על פי ההלכה.[3][1].     שו"ע, חו"מ סי' רכח סעי' יח.

[2].     ערוך השולחן, חו"מ סי' רכח סעי' יד.

[3].     עי' כתר, מחקרים בכלכלה ומשפט עפ"י ההלכה, כרך ג, פרק א חלק א, ופרק כ חלק א.

הרב שלמה אישון | חשוון תשע"ה