פניה לערכאות

שאלה

אני עובד מדינה (מתמחה), השבוע נודע כי היקף משרתם ושכרם של
כל המתמחים המועסקים בהנהלת בתי המשפט יקוצץ בשמינית.
הקיצוץ נעשה באופן חד צדדי ולא הזסכמה של העובדים בנוסף
ישנן בעיות נוספות כגון אי תשלום שעות נוספות וכיו"ב. האם ניתן
לפנות לבית הדין לעבודה ללא הזמנה לדין תורה (ראיתי בספרו של
הרב צבי יהודה בן יעקב "משפטיך ליעקב" חלק ד' עמ' שעח כי
הוא סבור שאין צורך להזמין לדין תורה רשות מרשויות המדינה היות
וברור שלא יגיעו, מברור שערכתי עולה כי בתקופת היועץ הקודם
המדינה משתתפת בבוררות רק באישורו של היועץ המשפטי לממשלה
דבר שהתרחש פעם אחת בלבד)

 

 

 

 

תשובה

אם ידוע מראש שאין סיכוי שתביעה בבי"ד רבני תיענה נראה שאינך
צריך לפנות לבי"ד אלא לתבוע ישירות בבית הדין לענייני עבודה.
אולם באופן מעשי כדאי להתייעץ לפני כן אם התביעה תשיג את
מטרתה. ואולי כדאי לתבוע תביעה יצוגית של כל המתמחים בהנהלת
בתי המשפט.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |