פטור ועד בית מתשלום מס הועד

שאלה

בדיווח על פעולת הוועד התברר שחברי הוועד החליטו שהם פטורים
מלשלם מס וועד.
לאחר מעשה נראה לנו שהדבר לא מוצדק. בפרט שיכולנו לבחור
וועד שיסכים לנהל את עניני הבנין בהתנדבות כפי שהדבר קיים ברוב
בניני העיר.

תשובה

אם הנתונים כדבריכם, אכן לא היתה לוועד סמכות לפטור את עצמם
מתשלום מסים ללא הסכמת אסיפת דיירי הבנין.

 

הרב יעקב אריאל |