עיכוב תשלום לעובד

שאלה

עובד הישיבה שפוטר, לא קיבל תשלום הפיצויים שסוכמו אלא כעבור כשנה.
העובד דורש תשלום 20% על כל חודש עיכוב + הפרשי הצמדה.
האם יש כאן בעיה בתשלום ריבית? כיצד יש לנהוג בדבר?

 

 

 

 

תשובה

אסור לשלם ריבית, אך מותר לתת מענק חד-פעמי בלי לתלות בזמן ובסכום.

הרב יעקב אריאל |