עובדים ומעבידים

שאלה

אני רוצה לתבוע חברה שמספקת שרותי תיקון למכשירי חשמל, על כך שהטכנאי שלהם לא הגיע בזמן שנקבע. לפי החוק, מגיע לי פיצוי על סך 600 ₪.

האם גם דבר כזה, שאין לו בסיס מדין התורה (לעניות דעתי), חייבים קודם לנסות להביא אותו לבית דין רבני?

האם אי אפשר לטעון שכיוון שאני לקוח החברה ויש הסכם מחייב בינינו (מאחר שקניתי מוצר שהחברה נותנת עליו אחריות), הסכמנו להישפט לפי חוקי המדינה ובתי משפטיה?

תשובה

גם בדבר זה יש צורך להתדיין בפני דין תורה, אלא אם כן הנתבע מסרב.

אגב, ההנחה שלך שאין לדבר זה בסיס מדין תורה אינה מחויבת. ייתכן שיש לכך בסיס מדין תורה משום שעל דעת זאת שהטכנאי יגיע בזמן שנקבע, התקשרת עם נותן השירות, ייתכן שיש לכך תוקף מ'דינא דמלכותא', וייתכן שמסיבות נוספות. זה אחד הדברים שבית הדין יצטרך לדון בו. מכל מקום אם אינך זכאי לקבל זאת לפי ההלכה – הרי זה גזל בידך, וזוהי סיבה נוספת להתדיין בדין תורה.

אין כל הנחה שהסכמתם להישפט לפי חוקי המדינה. כבר היו מקרים של חברות שהתדיינו בדין תורה.  

מכון כתר | תשע"ג