סירוב פקודה

שאלה

ב"ה

לכבוד הרב יעקב אריאל שלום.

יצאתי קצת מבולבל מכל רשימות הרבנים המתפרסמים בעיתונות.
אלה בעד סירוב פקודה לפנות ישובים. ואלה נגד סירוב פקודה
לפנות ישובים. מהי דעתו של הרב בנידון?

בברכה.

תשובה

נתחתי את השאלה במאמרי בספרי באהלי תורה ח"א וח"ד וקחם משם.

הרב יעקב אריאל |