סחורה שלא שולמה

שאלה

בס"ד
שלום רב לכת"ר
בזמן האחרון נפוץ המנהל שספקים רושמים בתחתית
החשבונית: הסחורה נשארת בבעלות המוכר עד
לתשלום המלא עבורה.
האם על פי ההלכה דבר זה תופס ?
או שמא ברגע שהסחורה נמסרה ונעשה מעשה הקנין
נשאר על המוכר רק חוב כספי ותו לא ?
או אולי מצד שני זה דומה לקנין של מכאן ועד כך וכך יום ?

 

 

 

תשובה

א. זה לא בזמן האחרון אלא זה נוהג נפוץ בקנית מכשירי חשמל.
ב. אומנם מהתורה ייתכן שמשיכה קונה אולם זכותם של המוכרים
להתנות וכיון שהתנו - התכוונו לתנאם, ולכן עד שהסחורה לא שולמה
היא אינה שייכת לקונה. השאלה היא לגבי כל מיני אונסים שקרו עימה
עד ששולמה לגמרי.

הרב יעקב אריאל |