נזק במשחק

שאלה

עשרה תלמידים שיחקו כדורגל ואחד מהם ,שבעט תוך כדי המשחק,
פוצץ את הכדור. על מי חלה חובת התשלום?

 

 

 

תשובה

שואל חייב גם באונסין. ולכאורה התלמיד שבעט הוא שואל וחייב. אך
באמת הוא פטור, כי כדור נועד למשחק ופיצוצו נחשב ל"מתה מחמת
מלאכה". וכמו"כ אם בעל הכדור היה שותף למשחק הבועט פטור
משום "עמו במלאכתו".
בכל זאת מן הראוי שכל המשתתפים במשחק ישאו בהוצאות או בחלקן
הגדול. אין זה הוגן שרק בעלי הכדור ישאו בנזק בעוד שכל מי שנהנה
מהמשחק בכדור לא ישתתף עמו.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |