נהלים בעבודה

שאלה

התחלתי לעבוד בחברת מחשבים, בעבודה בה אני מקבל כסף לפי
שעות (לא משכורת כוללת). מקובל, לפחות לפי האנשים העובדים
שם, שלפעמים גולשים באינטרנט, מדפיסים דפים לשימוש אישי
במדפסת של העבודה, מדברים בטלפון של העבודה וכו''. ברור לי
שאם עושים זאת בצורה מוגזמת יש בכך גזל. מצד שני, אין זמן
הפסקה רשמי, כי סומכים על האמינות של האנשים שיידעו לבד לקחת
הפסקות, שכוללות גם שימוש באביזרים של העבודה שציינתי (כך זה
נראה). כיצד לדעת את המידה? האם אני מחוייב לשאול את
הממונה עלי מה המידה (למרות שאין בדיוק כזאת), או שזה נתון
לשיקול דעתי? האם יש בהלכה קריטריון מנחה בכיוון? אשמח אם הרב
יצרף מקורות לעיון.

 

 

 

תשובה

נראה לי שהגדרת את הדברים בצורה נכונה. אין קריטריון הלכתי
לדברים, וזה נע בין כאלה שכל הוצאותיהם על חשבון מקום העבודה
(כמו רכב וטלפון בתפקידים בכירים של שופטים רבנים, דיינים, חברי
כנסת וכד') לבין כאלה שאסורים בכל הדברים שהזכרת (מצד גזל).
והקובע לכל היא דעתו של המעסיק המובעת בחוזה העבודה
שביניכם, ובמנהג מקום העבודה. וע"כ הפתרון הוא כפי שהזכרת, ולתת
לשימוש בכלי העבודה במקום קיצבה, ומעבר לה להחזיר את
הוצאותיך הפרטיות למקום העבודה.
דוגמא לבעיתך מצינו במשנה שחכמים פטרו בזמנו את הפועל מברכה
רביעית של ברהמ"ז כדי למנוע הפסד מבעה"ב אולם בימינו חזר
החיוב למקומו כי בעה"ב מוחל על כך

הרב יעקב אריאל |