נאמנות המוכר בקניה בהקפה

שאלה

במכולת אצלנו קונים בהקפה. בסוף כל קניה מכניסים את הכרטיס
למחשב ורושמים את הקניה, (ללא חתימת הקונה). התגלעה מחלוקת
בין קונה למוכר על תקינות הרישום. הקונה טוען שכלל לא קנה
ביום הרשום לא הוא ולא מישהו ממשפחתו, והמוכר טוען: כך רשום
בכרטיסך. עם מי הדין?

 

תשובה

כיון שהחנוני הואמן ע"י הקונים הוא נאמן ע"י רשומיו בכרטיס. עי'
שו"ת הרא"ש כלל פו סי' א, וכלל קג סי' ב. ומן הראוי שלאחר כל
קניה תהא חתימת הקונה המאשרת את סכום הקניה והאדם הקונה.

הרב יעקב אריאל |