מתנה או השאלה

שאלה

לחברי אבד טלפון נייד, והצעתי לו מכשיר פלאפון מקולקל שהיה ברשותי. הוא תיקן אותו, ואחרי חודשיים נאלצתי לבקש אותו חזרה אך הוא מסרב, הטענה שלו שאי אפשר לחזור ממתנה.

 

תשובה

הואיל והמכשיר ניתן בלא להבהיר את כוונתך, אז נוצר ספק אם החפץ ניתן בתורת מתנה או השאלה. במצב זה הבעלים המקוריים הם המוחזקים ורשאים לפרש שהנתינה לא הייתה מתנה אלא השאלה, ולכן הנך חייב להחזיר לו את המכשיר.[1] אולם עליך לשלם לו את הוצאות התיקון, כדין 'היורד לנכסי חברו'.[2] אינך יכול לחייב אותו לשלם לך דמי שימוש כי מסתבר שהתכוונת לתת לו את ההנאה בחינם כדין שואל, ולכן אין לו חובה להפחית את ההנאה שלו מהמכשיר, ועליך לשלם לו את כל מחיר התיקון.

 

[1].    ספר גבורת אנשים, חלק התשובות סי' ה, על פי בבא מציעא טו ע"ב, המקדש אחותו גמר ונתן לשם פיקדון ולא במתנה.

[2].    רמ"א, חו"מ סי' שעה סעי' ז.

הרב אריאל בראלי |