מציאה

שאלה

אני עובד במשרד שעוברים בו אנשים שאינם עובדים בו. מצאתי על
שולחני עט פרקר. מה עלי לעשות בו?

תשובה

דבר שיש בו סימן ונשכח במקום כלשהו צריך להכריז עליו כשהמקום
מהוה סימן בנוסף לסימנים בגוף החפץ. וע"כ מן הראוי לתלות פתק
ולשאול את שאר העובדים שמא הם שכחוהו. אולם גם אם לא בא אף
אחד ליטלו לפי ההלכה אין להשתמש בו אלא יהא מונח עד שיבוא
אליהו.אולם מכיון שלהשאירו במקום אינך יכול כי הוא עלול להילקח או
להיזרק גם לשומרו במקום שעלול להישכח או להיאבד אינך חייב אתה
יכול לרשום לעצמך את סימני העט ואת ערכו לולהשתמש בו אואם
יבואו הבעלים עליך לשלם להם את דמיו.

הרב יעקב אריאל |