מעשר כספים ממלגה

שאלה

הורים שקיבלו מלגה מהעירייה עבור לימודי הישיבה של בנם -צריכים להפריש מסכום המלגה מעשר? האם זה שונה כאשר מדובר במלגה ללימודים במכללה?

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד'


אם הכסף מיועד רק למלגה (ישיבה, מכללה וכו') ובעצם ההורים לא יכולים לעשות בכסף זה דברים אחרים, א"כ אין זה מתנה רגילה, אלא תשלום ללמודים, וא"כ אין צורך במעשר כספים, העירייה יכלה להעביר את הכסף לבית הספר. אין זה דומא לדין נדוניא או מתנה שבה האדם יכול לעשות מה שהוא רוצה בכסף. אבל בנידון זה שחייבים לשלם למקום לימוד אפשר שאין כסף זה חייב במעשר כספים, ואפשר להקל להלכה כיוון שמעשר כספים מוגדר כהנהגה נכונה וחשובה אבל לא דין דאורייתא. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 


הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ג טבת תשע"ז 9:40