מניה בחברה שאין לה 'היתר עסקא'

שאלה

קניתי מניה של חברה העוסקת במחקר ופיתוח חיסון בין-לאומי נגד שפעת. לאחר שקניתי, שאלתי את עצמי אם יש חובה הלכתית שלחברה זו יהיה 'היתר עסקא'. האם מותר לי להמשיך להחזיק במניה?

תשובה

איני מכיר את החברה, וע"כ אומר רק את העקרונות: א) קיימת מחלוקת בפוסקים אם החזקת מניה כמוה כשותפות בפעילות החברה. לסוברים שהדבר נחשב כשותפות – אסור להחזיק מניות בחברות המלוות בריבית בלא 'היתר עסקא'. לסוברים שאין הדבר נחשב כשותפות – מותר. ב) חברה שאין לה 'היתר עסקא' ומנפיקה אגח"ים, הרי ברור שהיא מלווה בריבית, ולכן החזקת מניות בה תהיה נתונה במחלוקת דלעיל. ג) חברה שאין לה 'היתר עסקא' אך לא מנפיקה אגח"ים ועיסוקה העיקרי אינו התחום הפיננסי – אפשר לצאת מתוך הנחה שאין היא מלווה או לווה בריבית אסורה כחלק מפעילותה, ולכן מותר יהיה לקנות בה מניה, בצירוף דעת המתירים לעיל בסעיף א.[1]

באתר מכון כת"ר אפשר למצוא את רשימת החברות שידוע לנו שיש להן 'היתר עסקא'.

 

[1].   ר' ספר כת"ר כרך ו סי' ה ועי"ש שיש להבחין בין רכישת אג"ח ישירות מהנפקה לבין רכישת אג"ח בשוק המשני.

הרב שלמה אישון l מכון כתר | מתוך אמונת עתיך גיליון 111 ניסן תשע"ו