מכירת פונטים עם שיור - המשך

שאלה

שלום לכבוד הרב אריאל שליט"א
הרב ענה לי לגבי חברת פונטים שמתנה שאסור לרוכש ממנה פונט להעביר אותו בכל דרך שהיא לאדם אחר. גם לא אם מדובר בהעברה שאינה לצורך שימוש, אלא לצורך נוחות העבודה בלבד (כגון כששני עורכים עובדים על אותו מסמך, ולא לשניהם יש את כל הפונטים המופיעים בו). הרב ענה שאסור, ומי שמעתיק הוא גנב.

אם זה לא מכביד הייתי רוצה להמשיך לברר זאת.

ברור לי שעל פי משפטי המדינה המושג זכויות יוצרים לא שייך במקרה של העברת פונט ממחשב למחשב, כל עוד לא נעשה בו שימוש בפועל, קרי: הדפסתו או כלילתו במוצר מוגמר שמופץ במדיה כלשהי. אני מבין שהבעלים יכול להתנות לגבי מי שבא עמו בהסכם, אך האם ניתן להגדיר צד ג שמעביר את הפונט למחשבו כגנב? הרי לא גזל דבר ולא עשה שימוש בדבר (לא מה שמוגדר שימוש עכ"פ). משל למה הדבר דומה, לראובן בעל חברת תקליטים שמתנה עם שמעון הלקוח שלא ייתן לאף אחד אחר לשמוע את התקליט שהוא רוכש, ואז יבוא לוי שאין לו דין ודברים עם ראובן, ויקח את התקליט לשם האזנה בלבד. האם הוא גנב? 

תודה רבה, סליחה אם יש בדבר טירדה או אם אינני מברר את דבריי מספיק

תשובה

השאלה היא איך לפרש את התנאי האם מי שעובר על התנאי ביטל את הקניין וא"כ הוא גנב או שהקניין לא בטל. גם מי שאינו משתמש כלל בגנבתו או שגנב על מנת לקנטר אף הוא גנב. כש"כ במקום שבעל הדבר מתנה על כך לכתחילה שאינו מרשה להעתיק. יכול להיות שבגלל הגנבים תוך שנה או שנתיים היצרן יתייאש ממוצרו ויפקירו לרבים כמו שקורה בתוכנות ישנות אבל אין זה מתיר את הגנבה אלא לאחר שהיצרן הרשה לכל להשתמש במוצר.

הרב יעקב אריאל |