מדי צהל

שאלה

בביתי זוג "מדי ב" צהליים האם אוכל לשמור אותם אצלי לצורך
מילואים או שאני צריך להחזירם בדרך כל שהיא לצבא?

תשובה

חלק מהיחידות מעוניינות שאנשי היחידה יגיעו למילואים עם מדים, וע"כ
הן מחתימות את החיילים על מדים, במידה והיחידה אינה רוצה להחתים
אותך על המדים, צריך להחזיר אותם לצה"ל.

הרב יעקב אריאל |