כפרה על נזק ישן

שאלה

לפני שנים פגעתי ברכב חונה, וברחתי ולא השארי לבעל הרכב את
הפרטים שלי, איך אוכל לכפר על כך?

 

 

 

תשובה

תתן סכום מקביל למטרות ציבוריות.

הרב יעקב אריאל |