ימי הצהרה

שאלה

בס"ד
שלום רב-
במקום עבודתי יש מושג של "ימי הצהרה" שנועדו למצב של מחלה
(ל"ע) ללא אישור רופא.
בעצם מתי שאני רוצה (מס' ימים מוגבלים בשנה)אני יכולה להצהיר
ואין לי צורך להראות שום מסמך וכד'.
האם מותר לי להשתמש בימים אלה גם כאשר אני זקוקה ליום עם
ילדי או סידורים שונים כדי שאתפנה יותר מהעומס?
ברור לי שאנשים משתמשים בכך אך אם אעשה כך אהיה נקיה
מאלוקים ומאדם?

רוב תודות

 

 

 

תשובה

כדאי לברר אצלכם במקום או אצל עו"ד הבקי בחוקי העבודה מהי
מטרת אולם ימים ובמה סומכים על נאמנותך ולפי"ז לנהוג. מסברא כפי
שהצגת זאת לא ראוי ליטול ימים אלו לצורך אחר מלבד מחלה ללא
ביקור רופא, אולם איני מכיר את הנוהג.

הרב יעקב אריאל |