ילד שקרע חולצה לחברו

שאלה

שלחתי את בני לתלמוד תורה עם חולצה כמעט חדשה, בני סיפר לי שאחד הילדים רב איתו ולכן משך אותו בחולצה, ונקרעה החולצה ליד הכפתורים. האם אני רשאית לפנות לאמא של הילד בן התשע וחצי, ולבקשה לשלם על הנזק, או שאני יכולה לפנות לחנות שבה קניתי את החולצה, וייתכן שהם יזכו אותי? למי נכון יותר לפנות?

תשובה

אם החולצה נקרעה תוך כדי שימוש ולא משום פגם, אין מקום לפנות לחנות.

לגבי חיוב הילד הקורע, הרי שמן הדין לא ניתן לחייב ילד קטן מתחת לגיל מצוות בתשלומי נזק,[1] וגם בקטטה צריך לבדוק מי הוא המתחיל.[2] אמנם יש מקומות שנהגו בהם לחייב גם קטנים על נזקיהם, מכוח תקנה או מנהג.[3] כמו כן לעיתים יש מצבים שבהם בית דין מוצא לנכון לקנוס את הקטן, כדי להגן על החברה.

על כן, יש לפנות אל צוות המוסד החינוכי שהילד לומד בו, ועליהם מוטלת החובה לפתור את הבעיה, ואם יש צורך גם להעניש, לפי הסמכויות שיש בידם, ובהתייעצות עם מורה הוראה שמדריך את המחנכים במוסד.[1] שו''ע, חו''מ סי' תכד סעי' ח; ועי' גם שם, סי' שמט סעי' ג.

[2] שו"ע, שם סי' תכא סעי' יג.

[3] פניני הוראה, עמ' 290, פסקו של ר"י נויבירט.

מכון משפטי ארץ | אייר תשע"ה