חשש לסחורה גנובה

שאלה

הייתי בחנות בגדי ילדים מיובאים ונדהמתי לראות שמורידים מהבגדים את הפתקית.
לשאלתי מדוע הם עושים כן, ענו לי תשובות מתשובות שונות. החשד שלי הוא שהסחורה גנובה. האם מותר לקנות בגדים בחנות זו? 

תשובה

אסור לקנות סחורה גנובה.[1] על הקונה לבדוק אם הסחורה גנובה, ואם כן יש להימנע מלקנותה. במקרה של ספק, אם יש רגליים לדבר שהסחורה גנובה, כדאי להימנע מקנייתה. אם ידוע שהמוכר הוא גנב, אסור לקנות ממנו גם במצב של ספק.[2] אם אין ידוע שהמוכר הוא גנב, מותר לקנות ממנו. אך כאמור, אם יש רגליים לדבר שהסחורה גנובה – ראוי להחמיר.[1].     שו''ע, חו''מ סי' שנו סעי' א.

[2].     פתחי חושן, גניבה פר' א סעי' כג.

מכון משפטי ארץ | תשע"ד