חשש גזל בסכך

שאלה

 

קניתי סכך כפות תמרים מאדם שהסתובב ברחוב ומכרו, לאחר שהנחתי אותו על הסוכה נכנס בלבי חשש שמא המוכר גזם אותו מעצים שאינם שלו והסכך גזול. האם יש לחשוש לכך ולהחליף הסכך? האם יש בעיה הלכתית לברך על הסוכה כשאיני יודע אם קניתי סכך גזול?

תשובה

אין צורך להחמיר ולהחליף את הסכך, והסוכה כשרה לברכה.

א.יש כלל בדיני ממונות 'חזקה מה שתחת יד אדם שלו הוא',[1] כלומר, לכל אדם יש חזקת כשרות ואנו מניחים שמה שבידו שייך לו ביושר אלא אם התברר אחרת, לכן ניתן להניח שהמוכר השיג את הסכך כדין ומותר לקנות ממנו.

ב.גם אם נניח שהסכך נגזל על ידי המוכר, יש שיקול נוסף והוא ייאוש הבעלים.[2] אנו מניחים שהבעלים האמיתי של הסכך הספיק לשים לב שהסכך נגזל ממנו, וכיוון שאין הוא יודע היכן להשיג את הגזלן, הוא התייאש מן הסכך וזה עבר מרשות המוכר לרשות הקונה, ולכן אין עוד חובה להחזיר את הסכך עצמו והוא שייך לקונה. כמובן, לגזלן יש חובה להחזיר את שווי הסכך שגזל, אך לקונה מותר להשתמש בסכך ולברך עליו.[1] עי' רמ"א לשו"ע, חו"מ סי' צט סעי' א; ש"ך לשו"ע, שם סק"ו.

[2] עי' שו"ע, חו"מ סי' שנג סעי' ג; רמ"א לשו"ע, סי' שסח סעי' א.

הרב שלמה בן יאיר |