חשד לגזל

שאלה

שלום לכבוד הרב. אני חבר בהנהלת ביכנ"ס ברחובות. חברי ההנהלה לא נבחרו אלא התנדבו. אני המטפל בעניינים הכספיים. בבדיקה נתגלו ממצאים חמורים מאוד שנעשו ע"י יו"ר ההנהלה וכן ע"י חברי ההנהלה. כמו: משיכה פרטית בסכום של 7500ש"ח.תשלום לספק עבור אירוע אישי של חבר הנהלה בסך 3500ש"ח.רכישות עבור ציוד מספק מכרמיאל כשאנו נמצאים ברחובות והתשלום 50% יותר מספק אחר ברחובות. הטבות הנאה, הנחות ומחירי מבצע שניתנו ללא התייעצות ושיתוף ההנהלה למתפללים שונים וכיו"ב. העברתי דוחות , מכתבים לבירור הממצאים, מכתבי חוב ואין תגובה. רוב החריגות בוצעו ע"י היו"ר ויתר חברי ההנהלה מגבים אותו ופועלים נגדי. מיציתי מספר מהלים לטיפול פנימי אולם ההנהלה לא מגיבה. מה היכולת המהלכים החוקיים בהם אוכל לטפל בחריגות?

תשובה

ראשית, אם יש רב לבית הכנסת הוא חייב לדעת מהענין ועל פיו יש לנהוג.
אם אין רב ניתן לפנות לבי"ד לדיני ממונות
אם לא יסכימו לרדת לדין יש להזהיר אותם שהדבר יימסר למשטרה ו/או לכל המתפללים המעלים מס לבית הכנסת כימ הם צריכים לדעת על ההתנהלות ולהחליט על האמצעים הנדרשים לתיקון המצב ולהחזרת הכספים והחלפת ההנהלה.
לפני תלונה במשטרה, אם הדבר יגיע לכך, צריך להתייעץ עם עורך דין, האם הנהלת בית הכנסת היא עמותה ציבורית שיש למדינה תביעת סדרי מנהל תקין כלפיה, או עמותה וולנטרית שאז התביעה היא של חברי בית הכנסת כלפי ההנהלה אבל המדינה אינה קשורה בדבר.

הרב יעקב אריאל |