חשד בפועל

שאלה

הייתי באיטליז וקניתי בשר בשלושת אלפים ₪, והמוכר עשה לי הנחה של ארבע מאות ₪. יש לי ספק אם הוא עשה את זה ברשות בעל החנות או שמא עשה זאת כדי לגמול לי על כך שקניתי לו קופסת שוקולדים כשראיתי אותו עייף. האם עלי להחזיר את הכסף?

תשובה

לכל אדם יש חזקת כשרות, על כן בדרך כלל אין לחשוש שהפועל עושה שלא כדין בסחורתו של בעל הבית, ובפרט בדבר שאין לו רווח ממנו. וכך אמרו חז"ל:[1] 'אין אדם חוטא ולא לו', אלא אם כן יש סימנים ניכרים לרמאות. אם קיבלת הנחה על קנייה גדולה, מסתבר שוודאי יש לפועל סמכות לעשות זאת, ואין עליך אחריות לוודא שכל הנחה שקיבלת היא ברשות בעל הבית. ב'שלחן ערוך'[2] יש דוגמאות שונות לסימנים שבהימצאותם עולה חשש של גנבה, שאז יש איסור לקנות מהגנב. וכמובן בדורנו יש סימנים אחרים שבהימצאותם יש לחשוש, התלויים במציאות המשתנה. על כן אם לא ראית סימנים כאלו, אין לך סיבה לחשוש.[1].     בבא מציעא ה ע"ב

[2].     שו"ע, חו''מ סי' שנח.

מכון משפטי ארץ | תמוז תשע"ה