חובת דיווח

שאלה

האם על בעל רכב המוכר אותו חלה חובה לדווח על כל פגם
באוטו. או המוכר יכול לומר המנהג הוא שהקונה מברר קח את
האוטו לבדיקה וכד' וגלה מה שתגלה?
האם במקרה והמוכר ידע שיש פגם מהותי שעלה בבדיקה חייב לשלם
את הוצאות הבדיקה לקונה?

 

 

 

תשובה

פגם מהותי כגון תאונה וכדו' יש לדווח אחרת המקח יהיה מקח טעות.
אם לא סיכמו קודם לגבי הבדיקה אין המוכר צריך לשלם את הבדיקה,
כיון שהמנהג שהקונה משלם את הבדיקה.

הרב יעקב אריאל |