זכויות יוצרים

שאלה

לכבוד הרב שלום,
לפני כשנה קראתי ספר בלועזית של איש חינוך שהשפיע עליי מאד.
הספר נכתב בשנות השבעים ולא נקנה בארץ. הכותב עדיין מוציא
את הספר עד לאור בחו"ל, אולם בארץ אין כלל הפצה שמוציאה
אותו. במקביל יש למחבר אתר באינטרנט ושם הספר מפורסם
בשלומותו, פתוח לקריאה חופשית ללא כל תשלום. שאלתי האם,
כיוון שלא ניתן לקנות את הספר בארץ, יש אפשרות להדפיס אותו
לקריאה עצמית (שהרי מצד אחד המחבר בעצמו פרסם אותו
לקריאה החופשית), או שעדיין יש בדבר משום גזל?

 

 

 

תשובה

אם המחבר מפיצו באינטרנט נראה לי שלשימוש פרטי אין שום בעיה,
ומותר להורידו משם.

הרב יעקב אריאל |