התורה ודיני תעבורה

שאלה

כאשר למדתי את פרק "המניח" תהיתי לעצמי, אם חז"ל היו
מנסחים את חוקי התעבורה האם גם הם היו פוסקים ש "שהפוגע
מאחור תמיד אשם, כי היה צריך לשמור מרחק עצירה" או שהיו
פוסקים כמו במשנה שהדבר תלוי בסוג המקרה ואם הייתה אזהרה
מספקת ?
תודה!

 

 

 

תשובה

לענ"ד, ישנו דמיון רב בין המקרים ב"המניח" לחוקי התעבורה בימינו.
ישנם הבדלים עקרוניים במבנה התעבורה שהיום היא ברכב ממונע
והמהירות וזמן התגובה השתנו. כמו"כ, בימינו הוסדרו נתיבי תעבורה שהם
חד כיווניים באופן עקרוני (פרט לצמתים וכד'). ובגלל שהתנועה היא
חד כיוונית חובת השמירה מלהזיק ומלהינזק מוטלת על הנוסע מאחור.
ועי' במשנה: זה בא בחביתו וזה בא בקורתו (לא ע"ב) בפיסקה: "היה
בעל קורה ראשון" וכו' ותראה עד כמה הדינים דומים.

הרב יעקב אריאל |