השבת אבידה

שאלה

הכרזה על אבידה; היכן ועד מתי יש להכריז על אבידה
בימינו (למשל, ערימות של חפצים המצטברות בישיבה)?

 

 

 

תשובה

דיני אבידה לא השתנו בימינו. אלא א"כ נניח שמי שהביא מציאה
למשטרה ולא נמצאו לה בעלים מחזירים אותה לידי המוצא וזוהי מעין
תקנת הציבור. וצ"ע בגדרה של תקנה זו ובסמכותה.
בישיבות, בהן הבעיה נפוצה בסוף כל זמן, המלצתי היא לתלות הודעה
באותיות ניכרות שכל חפץ שלא יימצאו לה בעלים כעבור זמן מסוים
הריהו הפקר, וכל המשאיר חפץ מעבר לזמן, אדעתא דהפקירא
הניחו.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |