הצהרה על טיפולים רפואיים

שאלה

לאדם השתתפות של קופת חולים בטיפולים רפואיים במספר קבוע
מראש. ההשתתפות לכל טיפול היא בסכום קבוע. את קופת החולים
לא מעניין אם הטיפול יהיה יקר או זול, היא תשלם לפי הקבלות של
המטפל אליו יגש האדם מקבל הטיפולים.
האם מותר לו לקבל טיפול במחיר גבוה ומספר טיפולים מועט,
ולהצהיר שקיבל מספר טיפולים רב כדי לקבל מהקופה את מלוא
ההשתתפות הכספית שלה?

 

 

תשובה

על פניו הדבר אסור. הרי הוא מצהיר שקר שקיבל מספר טיפולים
גדול אע"פ שקיבל מספר טיפולים מועט וא"כ הרי הוא משקר כדי
להשיג רווח ממוני. וניתן ללמוד זאת מדברי הרמ"א (שו"ע חו"מ סי'
לב ס"ב).
אולם נראה שכיון שאת הקופה מעניין רק מספר הטיפולים הכולל,
ולכן מטפל מסויים לוקח לשעה 100 שקל ומטפל מסויים לוקח 150 שקל
לשעה, מותר לקבוע עם המטפל שטיפול שלו הוא של חצי שעה
ומחירו שבעים וחמישה שקלים, ולכן בשעתיים הוא נותן ארבעה טיפולים
ולא שניים. כל זאת אם אמנם יש בשוק מטפלים שקוצבים את מחירם
במחיר זה. כגון מורי נהיגה שחלקם לוקחים עבור "שיעור כפול".
ובצורה כזו המטפל יוכל להצהיר שעשה הרבה טיפולים אע"פ שמצד
אורך הטיפולים לא התווספו שעות.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |