העתקת קלטות

שאלה

בעניין העתקת קלטות שנכתב עליהן שאין להעתיקן, מה דעת הרב
מעיקר הדין ומה יש לנהוג לכתחילה, ובדיעבד (-אם כבר הקליט)?

תשובה

אסור להעתיק קלטות. וגם בדיעבד נאמר על כך 'לא יחרוך רמייה
.'ודיצ

הרב יעקב אריאל |