העתקת קלטות ותוכנות

שאלה

א. האם מותר ליצור אוסף שירים ע"י העתקה של שירים בודדים
מדיסקים שלמים?
ב. במידה ואסור, האם מותר להקליט את השירים מהרדיו?
ג. אדם שיש לו שני מחשבים בביתו, האם מותר לו לקנות תוכנה
אחת ולהשתמש בה בשני המחשבים?
ד. סרט שפורסם בטלויזיה, האם מותר להעתיקו? האם חשוב
שההעתקה תיהיה דווקא מהטלויזיה או שאפשר גם להורידו
מהאינטרנט או להעתיק מקלטת?
ה. דיסק שודאי לא אקנה, האם מותר להעתיקו?

 

 

 

תשובה

ראשית ישנן באתר כמה וכמה תשובות בנושא.כמו"כ בבטאון צהר
האחרון יש מאמר חשוב של הרב שלמה אישון בנושא זה
אענה רק באופן כללי: א. אסור לגרום שום נזק לייצרן. ב. אסור
להרויח דבר מהשקעותיו של היצרן ג.בארצות שונותיש חוקים בשנואים
שהעלית וכל מי שיוצר או מנפיק דבר עשה כן על דעת החוק המקומי
ואם החוק מתיר שימוש מסוים ביצירות אלו מותר להשתמש בהם במגבלות
הקבועות בחוק.

הרב יעקב אריאל |