העתקת סרט

שאלה

באחד מערוצי הכבלים הראו את הסרט "תיאום כוונות". לאחר
שהציגו אותו וחלק מהצופים העתיקו אותו אליהם התפרסם בעיתונים
שהצופים בהעתקות עוברים על איסור גזל. האם זה נכון?

 

 

 

תשובה

נושא זכויות יוצרים הוא בעייתי ודורש הגדרות מאד מדוייקות שתעקובנה
אחר ההתפתחות הטכנולוגית וכל המדיות על ידיהן היא מועברת.
לדוגמא: המקליט שיר ששמע ברדיו ואינו עושה בו שימוש מסחרי אלא
שומעו להנאתו לפי מיטב ידיעתי אינו עובר בהפרת זכויות יוצרים.
ואע"פ שהוא נהנה בעקיפין מעמל של אחר אין זה מוגדר כעבירה.
לפי הדוגמא לכאורה מי שהעתיק לשימוש עצמי תכנית ברדיו/טלויזיה
כדי לראותה/לשומעה מאוחר יותר אינו עובר עבירה. לעומת זאת אם
הוא עשה מזה שימוש מסחרי, יש בכך הפרת זכויות יוצרים. אולם
נושא זה מעודכן מידי זמן מה בגלל ההתפתחויות השונות, וע"כ הייתי
מייעץ לשאול זאת את הרב פרופ' נחום רקובר.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |