העלמת מס

שאלה

כיצד לנהוג בעניין תשלומי מס ערך מוסף? האם חייבים לבקש קבלה
כדי לא לגזול את המדינה? והאם הקונה שותף להעלמת מס כשלא
לוקח קבלה?

 

 

תשובה

אי תשלום מס נחשב לגזל עפ"י ההלכה.
המוכר הוא הגזלן. והקונה מסייע לו.
מסייע נחשב לאיסור דרבנן. אם כי יש בו מחלוקת ראשונים.
אך אם הקונה הוא היוזם את העלמת המס ייתכן שהוא עובר בלפני
עיור מהתורה.

הרב יעקב אריאל |