הלנת שכר בקבלת מילגה

שאלה

האם בן אדם שמקבל מלגה באופן קבוע ובגלל בעיות של הכנסות
הנותן מעקב את המלגות בכמה חודשים. האם מקבל המלגה יכול
לטעון ע"פ התורה להלנת שכר?

תשובה

לא, אין זו הלנת שכר אלא עיכוב בנתינת מתנה ויש בכך אולי הפרת
אמון אם העיכוב נגרם בגל הנותן אך אם העיכוב אינו תלוי בו אלא
במקורות ההכנסה שלו אין בכך גם הפרת אמון ובודאי שלא הלנת
שכר.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |