החלפתי בטעות טלית עם אלמוני- מה הדין?

שאלה

כשבתתי בשבת כאורח במקום מסוים הלכתי לשירותים בתפילה, הנחתי את הטלית בצד ליד טלית אחרת. כשחזרתי ראיתי טלית אחת בלבד ולקחתי אותה במחשבה שהיא שלי. לאחר מספר דקות הרגשתי שהיא לא שלי וחזרתי למקום שהנחתי אך לא ראיתי שם טלית אחרת, כנראה שהאדם השני לקח אותה באותה טעות. ניסיתי לאתרו ושאלתי מספר אנשים אך לא הצלחתי.
האם מותר להשתמש בטלית הזו? האם צריך להתאמץ מאוד על מנת לנסות להחזיר את המצב לקדמותו (וזה דורש נסיעה, זמן יקר, וסתם מבוכה...). קרובי משפחה שגרים שם דיווחו לי שלא נתקלו באדם שמתלונן על טלית שהיא לא שלו.

תודה

תשובה

צריך להעריך אם מי שזכה בשלך מתכונן באמת להפקיר ולתת את שלו לך. אולי ניתן לפרסם שם על מי שנטל טלית שאינה שלו, ואם אף אחד לא יתלונן ניתן להניח שהוא התכוין לזכות בשלך ולתת את שלו לך. ואז גם אתה תתכוין להקנות את שלך ללוקח.

הרב יעקב אריאל |