החזרי מס הכנסה בגין תרומות

שאלה

| אנחנו קהילה של מתפללים, יש לנו עמותה ואושר לנו סעיף 46 (אישור לצורך החזרי מס על קבלת תרומות) וניתן לקבל החזרי מס עד  30% על התרומות לעמותה. לאחרונה התקבלה תרומה גדולה לעמותה, אך התורם אינו מעוניין בקבלה. בכל מקרה הגזבר חייב להוציא קבלה כלשהי, ואם התורם אינו מעוניין בה, הגזבר יכול לזרוק אותה. כמה חברים בקהילה מגישים דוחות למס הכנסה כל שנה, לשם קבלת החזרי מס. האם ניתן להוציא על שמם את הקבלה על התרומה הנ"ל, כדי שיוכלו לקבל החזרים ממס הכנסה בגין התרומה, ואת ההחזרים הללו יעבירו לקהילה? 

תשובה

מדובר ברמאות ובגזל של המדינה ואין לזה היתר כלל. החזרי המס הם הטבת מס למי שתרם. אם רצונו בכך, הוא יכול להגיש את הקבלה, ואת החזר המס הוא יכול להעביר למי שירצה. כמו כן נראה שמותר לו להעביר את הכסף שהוא מעוניין לתרום, למישהו אחר במתנה גמורה (באופן שהמקבל יוכל לעשות במתנה ככל שיחפוץ), והמקבל יתרום את הכסף ויקבל על תרומתו החזר. נוסיף דברים, אף שנראה שהם מובנים מאליהם: חשוב להקפיד בעניינים כאלו על היושר, אפילו כשהאיסור נראה בלי טעם, ויכול מאן דהוא לטעון, שלא נגרם בעשייתו נזק לאף אחד. במקום שבו מתחילים לפעול בדרך שאינה ישרה לחלוטין, בסופו של דבר ייעשו מעשים גרועים וקשים, ואנשים יידרדרו לאיסורים חמורים. זאת ועוד, יש לציין שדווקא בצורכי בית הכנסת, יש חשיבות שהדברים יתנהלו בדרך כשרה לחלוטין. 

מכון משפטי ארץ | אב תשע"ד