הוצאת שיעור של רב בלי ידיעתו

שאלה

רב מסוים העביר שיעור בישיבה, השיעור הוקלט בידיעתו של הרב.
אחד מתלמידי הישיבה שיכתב את השיעור. כרגע השיעור המשוכתב
נמצא אצלי. ברצוני לערוך את השיעור ולעשות לו הגהה ולהוציאו
בצורת חוברת.
1. האם מותר לי? האם צריך לבקש את רשות הרב ו/רשות המשכתב?

2. האם מותר לי להרוויח מהוצאת חוברת זו? האם צריך לבקש את
רשות הרב ו/רשות המשכתב?

תשובה

צריך לבקש את רשות הרב.

 

 

הרב יעקב אריאל |